Släktmöte 2017

Släktmötet 2017 gick av stapeln på Riddarhuset.


Släktmöte 2014

Släktmötet 2014 gick av stapeln på Riddarhuset.


Släktmöte 2011

Släktmötet 2011 gick av stapeln på Riddarhuset.


Släktmöte 2008

Släktmötet 2008 gick av stapeln på Riddarhuset.


Släktmötet år 2005

Lördagen & söndagen 17-18 September hölls släktmöte nummer två på Villingsberg.
Lördagen bjöd på strålande sol vid samlingsplats Knista Kyrka där det von Hofstenska gravkapellet nu nyrenoverat visade sig från sin bästa sida. Bengt von Hofsten höll ett välkomsttal på gravkapelltrappen framför den 50 personer stora gruppen av släktingar som samlats. Vi fick även tillfälle att gå in i Knista kyrka och se den fantastiskt detaljrikt utsmyckade kyrkan med dess altartavla som finansierats av 1726 års Bengt von Hofsten.
Väl på Villingsberg fick vi kaffe innan mötet öppnades av Ann-Charlotte Tornberg. I en behaglig takt och i enlighet med valberedningens förslag togs beslut på beslut. Väl vid diskussionspunkten övriga frågor diskuterades bland annat nästa styrelses viktigaste uppgifter. Till drinken innan middagen en trappa upp i salongerna talade Bengt von Hofsten om släktens tid på Villingsberg med omnejd under knappa två hundra år. Efter detta skedde flagghalning på vederbörligt sätt och med alla gäster på trappan innan det kallades till middag.
Middag avhölls i salen med bordplacering och lokala läckerheter i bufféform. Goda viner inhandlade av Bengt H von Hofsten beskrevs av densamme. Under middagen avtackades tidigare förtroendevalda, valberedning, styrelse samt ordförande.

Klicka här för att se bilder från släktmötet i Villingsberg. Alla bilderna är tagna av Björn von Hofsten.

Vad som hände på söndagen kan du läsa på Nyhetssidan.


Släktmötet år 2002

von Hofstenska släktföreningen arrangerade sitt första släktmöte på Riddarhuset i Stockholm den 16 februari 2002.

Redan 1931 och 1936 arrangerade Sixten von Hofsten i sitt hem middagar med inbjudna gäster från alla släktens fyra grenar. Åtminstone två av de von Hofstenska grenarna har haft egna sammankomster på senare år.

Bild på sällskapet som samlades i februari 2002 kan beställas av:
Fotografen Frida Eklund, Apelbergsg. 54 4tr.,11137 Stockholm. tel 08-215859,
mobil:0709-617833. www.fridaeklund.com
Föreningssparbanken: 8480-6 (kontonr) 74303515-6
Beställaren skall sätta in pengar på kontot, skriva sitt eget namn och fullständig adress samt be banken skicka meddelande om detta till Frida Eklund. Dessutom önskad storlek på fotografiet:
24x30 kr 250; eller 18x24 kr 200.

vonhofstenriddarhuset

Additional information