Ny Styrelse sedan släktmötet 2023:

Ordförande: Henrik von Hofsten, Stockholm.

Skattmästare: Erik Jonason, Stockholm.

Sekreterare: Tobias von Hofsten, Stockholm.

Fanny von Hofsten, Stockholm.

Carl Broberg Stockholm.

Additional information