Ett förslag om att adelskap ska kunna gå i arv även på spinnsidan las fram vid det senaste Adelsmötet. Expressen har publicerat en artikel om det där bland annat Bo Eriksson som skrev boken Svenska Adelns historia blir intervjuad.

//Carl-Henrik

Additional information